R ile Veri Madenciliği Uygulamaları

R ile Veri Madenciliği Uygulamaları; 29 Ağustos – 4 Eylül 2016 tarihleri arasında TOVAK Uluslararası Marmaris Akademisi‘nde İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü ve TOVAK işbirliği ile gerçekleştirilen Disiplinlerarası Uygulamalı Veri Madenciliği Çalıştayı 2016 öncesinde basılarak, çalıştay katılımcılarına sunulmuş ve halen Çağlayan Kitabevi’nden (www.caglayan.com) temin edinebilen bir kitaptır. Kitabın her bölümünde, veri madenciliği ve makine öğrenmesine ilişkin güncel hayattan örneklere yer verilmiştir. Yine kitabın her bölümünde, ele alınan probleme ilişkin konu anlatımına ve R programlama dili ile hazırlanan bir uygulamaya yer verilmiştir. Kitapta, karar ağacı algoritmaları gibi temel düzey sınıflandırma tekniklerinin yanı sıra, yapay sinir ağları, bulanık mantık, genetik algoritmalar gibi ileri düzey teknikler, birliktelik kuralları ve kümeleme algoritmaları, bu tekniklerin performans değerlendirmeleri, hazırlanan temel bir R modelinin nasıl web ortamına aktarılacağına ilişkin örnekler  mevcuttur. Kitap içeriği aşağıda listelenmiştir.

İçindekiler:

BÖLÜM 1 Veri Madenciliği Süreci ve Futbol Maç Sonuçlarının Öngörülmesine İlişkin Bir Uygulama
Dr. Mehmet Erdal BALABAN
Dr. Elif KARTAL

BÖLÜM 2 Sağlık Bilimlerinde R İle Veri Madenciliği
Dr. Çiğdem SELÇUKCAN EROL

BÖLÜM 3 Eğitsel Veri Madenciliği Çalışması: Lise Öğrencilerinin Okula Devamlılık Durumlarının Öngörülmesi
Dr. Şebnem ÖZDEMİR

BÖLÜM 4 R ile Geri Yayılım Yapay Sinir Ağı Algoritması Uygulaması
Dr. Zeki ÖZEN
Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

BÖLÜM 5 Bulanık Zaman Serilerinde Yapay Sinir Ağları ile Tahmin
Dr. Muhammet ATALAY

BÖLÜM 6 Veri Madenciliğinde Verinin Ön İşlenmesi
Dr. Murat GEZER

BÖLÜM 7 Gerçek Dünya Haritası Üzerinde Genetik Algoritmalarla Gezgin Satıcı Problemi Uygulaması
Emre AKADAL
Sefa SAYLAN

BÖLÜM 8 Veri Madenciliğinde Kümeleme Algoritmaları ile Müşteri Segmentasyonu
Fatma Önay KOÇOĞLU
Dr. Tuncay ÖZCAN

BÖLÜM 9 Birliktelik Kuralları ile Veri Madenciliğinde Bir Pazarlama Uygulaması Gerçekleştirilmesi
Gökçe KARAHAN ADALI

BÖLÜM 10 Veri Madenciliği Bankacılık Uygulaması
Dr. Latife Sinem SARUL

BÖLÜM 11 Shıny ile R Uygulaması Geliştirme ve Kalp Riskini Değerlendirmeye İlişkin Web Destekli Bir Örnek Çalışma
Dr. Elif KARTAL

About the Author